Rada Rodziców  to bardzo ważny organ tworzący szkołę. Nie ma dobrej szkoły bez dobrze działającej Rady Rodziców.

Rada Rodziców finansuje sporą część wydatków szkoły tj.

  •  zajęcia pozalekcyjne,
  • pomoce dydaktyczne,
  • remonty pomieszczeń,
  • stypendia dla uczniów zdolnych,
  • stypendia dla uczniów gorzej usytuowanych,
  • ulotki i plakaty reklamowe itp.

Wszystkim rodzicom aktywnie angażującym się w życie szkoły serdecznie dziękujemy.

Każdy sukces II Liceum im. Emilii Plater to również Państwa zasługa.
 

Informacje dla rodziców


Nr konta Rady Rodziców przy II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej:
72 8025 0007 0019 3207 2000 0010
 
Przekaż 1 % podatku szkole:    nr KRS 0000031762
Cel szczegółowy 1%:          500000013527, II Liceum Ogólnokształcące

  • Zasady udzielania pomocy materialnej uczniom ze środków Rady Rodziców +

  • Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców +

  • Regulamin Rady Rodziców +

  • 1