II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej jest kontynuatorem chlubnych tradycji – szkoły o ponad 80-letniej tradycji.
Nasza szkoła promuje uniwersalne wartości humanistyczne, wychowując uczniów do kultywowania dobra, prawdy i piękna.

 Praca szkoły uwzględnia w szczególny sposób etos patriotyzmu, honoru, godności i uczciwości. Symbolicznym wyznacznikiem tych cech jest nasza Patronka – Emilia Plater i hasło umieszczone na sztandarze szkoły ufundowanym przed wojną przez rodziców.

 Brzmi ono:

 „JASNO ŚWIECIĆ CZYNU TARCZĄ WŁASNĄ”

 Pomimo nieco archaicznego brzmienia jest proste i zrozumiałe dla wszystkich.

 Cele szkoły to wychowywać i wykształcać przyszłego obywatela Rzeczpospolitej, który dumny jest z tego, że jest Polakiem, zna chlubne miejsce Polski w Europie i świecie i potrafi świadczyć o tym swoim postępowaniem.

 Nasz absolwent jest dobrze wyposażony w wiedze i umiejętności, dzięki którym zdobywa laury na wyższych uczelniach w kraju i za granicą. Jest też w pełni ukształtowanym człowiekiem, który umiejętnie realizuje swoje życiowe plany i marzenia.

Data aktualizacji: 16 grudnia 2020r.