Anna Zakrzewska - Kaznowska
 
Szkoło moja kochana!

Rosłam, rozwijałam się razem z Tobą. Im więcej lat upływa od chwili, gdy jako dziesięcioletnia  dziewczynka znalazłam się w Twoich murach, tym coraz bardziej rozumiem, ile Ci zawdzięczam.
Tylko jeden rok uczęszczałam do IV klasy szkoły powszechnej, której skromny drewniany budynek mieścił się na Woli przy ulicy Zielonej.
Z tamtych tak odległych czasów pozostała mi w pamięci pogodna, życzliwa postać nauczyciela Pana Kruka.
Początkowe arkana wiedzy pobierałam  w czasie I wojny światowej w domu przy pomocy rodziców,  starszego rodzeństwa i przygodnych nauczycieli.
Braki w dziedzinie ortografii ujawniły się przy egzaminie wstępnym do Gimnazjum Żeńskiego, które zaczęło powstawać w 1919 roku. Wieść o tym historycznym fakcie w powiatowym mieście Białej Podl. Stała się wydarzeniem budzącym zainteresowanie rodziców, których dziewczęta miały możność pobierać nauki w czasie wojny.
I stało się. Mój przedsiębiorczy i szybki w decyzji śp. Ojciec nie tylko zapisał swoich synów do Gimnazjum im. Kraszewskiego, ale starszą moją siostrę Irenkę ulokował w Seminarium Nauczycielskim w Leśnej, a młodszą tzn. mnie, zwaną w domu Anulką, wpisał na listę zdających egzamin do klasy wstępnej powstającego Gimnazjum Żeńskiego im. E. Plater....


Istnieją wydarzenia, które zachowuje się w pamięci na zawsze. Daty, które powracają, ożywiają, które się wspomina. Powspominajmy i my.

 • Poezja naszych...   +

  *** BELFER NIEZNANY Żołnierza nieznanego stawiają pomniki, Na pogrzeby chodzimy tego lub owego, Na tysiąc akademii idziem zwarci w szyki - Ale Więcej...
 • Z pamiętników, listów, wspomnień... +

  Dziękujemy wszystkim absolwentom za udostępnienie swoich wspomień związanych II LO im. Emilii Plater. Zachęcamy wszystkich absolwentów do dzielenie się swoimi Więcej...
 • Plateriana +

  Rok 1926, to rok obchodzony uroczyście w Stanach Zjednoczonych, jako rok 150-lecia niepodległości. Z tej okazji, staraniem Ministerstwa Wyznań Religijnych Więcej...
 • Dyrektorzy +

  Janina Niedźwiecka 1919-1928 Wanda Madlerowa 1929-1939 Anna Walewska 1944-1950 Bronisław Krzysik 1950-1954 Władysław Bownik 1954-1971 Romuald Jarocki 1971-1986 Cecylia Mierzwińska Więcej...
 • Budynki i... +

  1 września 1916 roku otwarto Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum, któremu nadano imię Józefa Ignacego Kraszewskiego. Z początkiem roku szkolnego 1919/1920 upaństwowiono Więcej...
 • 1