Język polski

mgr Beata Beczek

dr Małgorzata Chwedczuk

mgr Dorota Galej-Mazur

mgr Beata Kasperuk

mgr Ewa Michońska

mgr Iwona Rożnowicz

mgr Agnieszka Torenc

 

Język angielski

mgr Małgorzata Adamiuk

mgr Agnieszka Dzyr-Jakubiec

mgr Małgorzata Huczko-Kossowska

mgr Judyta Iwaszko

mgr Elwira Maksymiuk

mgr Beata Markiewicz

mgr Arkadiusz Sempruch

mgr Dorota Stanilewicz

mgr Małgorzata Trębicka

mgr Sylwia Tumiłowicz

mgr Joanna Wołoczko

 

Język francuski

mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

 

Język hiszpański

mgr Marta Chwalczuk-Wrzosek

mgr Iwona Osipacz

 

Język niemiecki

mgr Maciej Borsuk

mgr Dorota Pinczuk

 

Język rosyjski

mgr Marzenna Mańkowska

mgr Danuta Pawluczuk

mgr Beata Ziemba

 

Historia

mgr Edyta Borkowska

mgr Piotr Buksiński

mgr Andrzej Czerko

mgr Iwona Kulpa

mgr Magdalena Mackiewicz

 

Historia i społeczeństwo

mgr Edyta Borkowska

mgr Piotr Buksiński

mgr Iwona Kulpa

mgr Magdalena Mackiewicz

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Piotr Buksiński

mgr Andrzej Czerko

mgr Małgorzata Kozakiewicz

 

Muzyka

mgr Małgorzata Kozakiewicz

 

Plastyka

mgr Ewa Kwiatkowska

 

Wiedza o kulturze

mgr Ewa Kwiatkowska

 

Historia sztuki

mgr Ewa Kwiatkowska

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Ewa Kwiatkowska

mgr inż. Przemysław Olesiejuk

 

Matematyka

mgr Anna Jaszczuk

mgr Teresa Kokoszkiewicz

mgr Albina Kozaczuk

mgr Anna Sikona

mgr Zenon Szubarczyk

mgr Dorota Trochimiuk

 

Informatyka

mgr Iwona Kulpa

mgr Iwona Rożnowicz

mgr Paweł Szydłowski

 

Biologia

mgr Anna Fedoruk-Połowniak

mgr Jolanta Kurianowicz

mgr Ewa Kwiatkowska-Drwięga

mgr Jolanta Węgrzyniak

 

Chemia

mgr Renata Szałkowska

mgr Joanna Szyc

 

Geografia

mgr Agnieszka Laszuk-Kalinowska

mgr Bernarda Sadownik

mgr Andrzej Sikona

 

Fizyka

mgr Renata Michalczuk

mgr Katarzyna Saczuk

 

Przyroda

mgr Anna Fedoruk-Połowniak

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Robert Smędra

 

Wychowane fizyczne

mgr Małgorzata Domanowska

mgr Małgorzata Kapela

mgr Marcin Mincewicz

mgr Renata Pieńkowska

mgr Marek Romaniuk

mgr Robert Smędra

mgr Agnieszka Sokolnicka

mgr Iwona Wojdakowska

 

Filozofia

mgr Magdalena Mackiewicz

 

Religia

mgr Andrzej Jarząbkowski

s. mgr Teresa Kłak

o. mgr Karol Palus

o. mgr Łukasz Podsiadły

 

Etyka

mgr Magdalena Mackiewicz

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Kozakiewicz

 

Psycholog szkolny

mgr Marzena Bomba

 

Pedagog szkolny

mgr Aneta Szeląg

 

Doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Korniluk

 

Biblioteka szkolna

mgr Mirosława Mikiciuk

mgr Agnieszka Romaniuk