Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3

mgr inż. Przemysław Olesiejuk

 

z-ca dyrektora

mgr Andrzej Sikona

mgr Monika Owczaruk