Wszystkich zainteresowanych  uczniów zachęcamy do:

  1. Sięgnięcia po pióra i wzięcia udziału w konkursie na wiersz o szkole. Forma dowolna, konwencja dowolna, gatunek dowolny (oda, hymn, pieśń, sonet, fraszka itp.). Może być na wesoło, refleksyjnie, nostalgicznie, co Wam podpowie natchnienie.
  2. Wykonania - pracy plastycznej upamiętniającej ważne postaci lub wydarzenia z historii naszej szkoły, w dowolnej technice i formacie, np. plakat, kolaż, itp.
  3. Ulotki promującej naszą szkołę (wykonanej w edytorze tekstu lub programie graficznym).

Prace należy przesłać do 15.12.2020 r. na adres: iwona.roznowicz@platerka.pl z dopiskiem w temacie:  konkurs na wiersz/pracę plastyczną/ulotkę.

Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, zaś ich autorzy otrzymają nagrody.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Wczytaj więcej load all