Wzorem poprzednich miesięcy zapraszamy w czerwcu do kontynuacji udziału w zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy zgodnie z harmonogramem.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy  uwzględnia wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Wczytaj więcej load all