• Obchody miejskie 100-lecia Niepodległości
 • 100-lecie Niepodległości
 • IX Zjazd Absolwentów
 • Salon maturzystów 2018
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Finał siatkówki chłopców
 • Pierwszy Dzień Wiosny 2018
 • Częstochowa 2018
 • Absolwenci na sportowo
 • Spotkanie integracyjne klas I

ZMIANY PLANU

czwartek 13.12.2018

zastępstwo dyżuru za p. M. Borsuka – p. B. Kasperuk

za p. T. Kokoszkiewicz – p. M. Mańkowska

za p. R. Smędrę – p. E. Maksymiuk

za p. J. Kurianowicz – p. A. Czerko

za p. M. Górską – p. M. Chwedczuk

za p. I. Rożnowicz – p. B. Markiewicz

za p. B. Markiewicz – p. I. Rożnowicz

za p. D. Pawluczuk – p. I. Wojdakowska

 1. 1d – chemia s. 130 p. D. Żukowska,
  1g – historia s. 210 p. M. Mackiewicz,
  2c - -------------------------,
  2de/1 - ---------------------------,
  2h/2 – j. angielski s. 125 p. E. Maksymiuk,
  3f - -------------------------;
 2. 1c – chemia s. 130 p. D. Żukowska;
  1f/1– j. angielski s. 215 p. A. Sempruch,
  1f/2 – j. angielski z 1f/1 s. 215 p. A. Sempruch,
  2d – historia i społeczeństwo s. 210 p. M. Mackiewicz,
  2g – religia z 19.12 s. T. Kłak;
 3. 1c – chemia s. 130 z 17.12 p. D. Żukowska,
  1e historia s. 220 p. A. Czerko,
  1g/1 – lekcja w s. 221 p. P. Szydłowski,
  2a/2 – j. rosyjski z 2h/2 s. 219 p. M. Mańkowska,
  2c – historia i społeczeństwo z 18.12 s. 113 p. M. Mackiewicz,
  2d – matematyka s. 215 p. D. Trochimiuk,
  2h/1 – lekcja biblioteczna p. A. Romaniuk,
  2h/2 – lekcja w s. 219 p. M. Mańkowska;
 4. 1a – j. polski z 21.12 s. 105 p. E. Michońska,
  1d – matematyka s. 210 p. D. Trochimiuk,
  1e – j. polski z 19.12 s. 110 p. I. Rożnowicz,
  2a
  – historia i społeczeństwo „Wspólny Świat” p. A. Czerko,
  3g/1 – lekcja w s. 215 p. K. Ulita;
 5. 1a/1 – j. angielski s. 101 p. M. Trębicka,
  1a/2 – j. angielski s. 202 p. B. Markiewicz,
  2a – historia i społeczeństwo „Wspólny Świat” p. A. Czerko,
  3g – godz. wychowawcza z 18.12 s. 220 p. S. Tumiłowicz;
 6. 2a - -----------------------------,
  2d - -----------------------------,
  2h - -----------------------------,
  3d - -----------------------------,
  3f - -----------------------------(p. E. Maksymiuk),
  3h/1 - ------------------------------,
  3h/2 - ------------------------------;
 7. 2d - -----------------------------,
  2h - -----------------------------,
  3b - -----------------------------,
  3f - ------------------------------(p. E. Maksymiuk);
 8. ---------------------------

Zajęcia z I Pomocy Przedmedycznej – sala gimnastyczna:

8:55-10:35 – klasy 1a, 1b – opieka p. R. Smędra

10:50-12:30 – klasa 1f – opieka p. R. Smędra

 

9:00-10:30 – 3d i 3e – wykłady z robotyki s. 216 – opieka p. R. Michalczuk

 

Wycieczka 3a – Warszawa – opieka p. T. Kokoszkiewicz, p. J. Kurianowicz