Dziękujemy za kontakt z wychowawcmi,

zapraszamy w kolejnym roku szkolnym na zebrania z wychowawcą klasy.