W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie  naszej szkoły zostaną ubezpieczeni w firmie InterRisk.

Program ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Postanowienia dodatkowe i odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia EDU Plus

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu 

Instrukcja zgłaszania szkód

Zgłoszenie roszczenia