Rok 1926, to rok obchodzony uroczyście w Stanach Zjednoczonych, jako rok 150-lecia niepodległości.

Z tej okazji, staraniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego opracowano i rozesłano do szkół specjalną „laurkę" o treści: „SZKOLNICTWO POLSKIE W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU NA PAMIĄTKĘ 150-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI".

Dokumenty te, podpisane przez pedagogów i uczniów rocznika 1925/26 zostały następnie przekazane rządowi USA.
W bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych zachowały się m. in. dokumenty przesłane przez obydwa bialskie gimnazja. Na  cytowanej „laurce" można znaleźć podpis dyrektorki Niedźwieckiej i kilku nauczycieli, co jest cennym reliktem tamtych czasów. Cenne jest również pierwsze logo Szkoły tam zamieszczone.

Cała pozycja znajduje się na stronie
 Global Gateway
http://memory.loc.gov/intldl/pldechtml/pldechome.html .
Jest to znakomita lekcja historii nie tylko o naszej szkole.

 

DeklaracjaOkładka