Spis treści

 V Zjazd Wychowanków i Absolwentów

 

 

 

    V Zjazd odbył się w dniach 16-18 września 1978r. Początkowo planowano, aby uroczystościom nadać charakter ogólnopolski, ale ostatecznie miał charakter tylko lokalny - miejski.

    Wiele zdarzeń i faktów związanych ze Zjazdem można by zobrazować cyframi. Nie da się jednak w ten sposób oddać pełni opinii pozjazdowych, przeżyć wewnętrznych wychowanków podczas kontaktu ze swoją szkołą, wzruszeń wyniesionych ze spotkań z kolegami z tamtych czasów. Szczególnie wzruszające były pożegnania, a zwłaszcza wówczas, gdy z ust starszych wychowanków padały nieśmiałe propozycje: „spotkajmy się za 5 lat ... jest nas coraz mniej!"