Spis treści

III Zjazd Wychowanków i Absolwentów

 

   III Zjazd Koleżeński odbył się w dniach 14-15 września 1957r., w którym uczestniczyło ponad 700 osób. Był to Zjazd szczególny, który pozostał na zawsze w pamięci wychowanków. Był to pierwszy  Zjazd  po okrutnej II wojnie światowej, w której zginęło ponad 100 wychowanków i profesorów.

   Można powiedzieć, że III Zjazd był Zjazdem pokoleniowym. Obok wychowanków jeszcze z końca XIX w., dawnego gimnazjum carskiego, którzy przeżyli strajki szkolne w 1902 i 1905 roku, byli obecni maturzyści z okresu międzywojennego, z lat czterdziestych i pięćdziesiątych, co wcale nie przeszkadzało, we wspólnych rozmowach i wspomnieniach.