Spis treści

 

Historia Zjazdów

 

Każde pokolenie ma własny czas
Każde pokolenie chce zmienić świat
Każde pokolenie odejdzie w cień
A nasze - nie
Każde pokolenie ma własny głos
Każde pokolenie chce wierzyć w coś
Każde pokolenie rozwieje się
nasze - nie

Jacek Cygan

Poniżej zamieszczamy informacje na temat poszczególnych zjazdów.