Spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego odbyło się w II LO im. Plater w dniu 28 marca 2019 r.
 Spotkanie zorganizowała biblioteka szkolna II LO im. E. Plater wraz z Biblioteką Pedagogiczną.
Temat przewodni spotkania: "Biblioteka szkolna II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Białej Podlaskiej miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla czytelników".
 
 Pierwsza część spotkania odbyła się w nowej auli, gdzie zaproszonym nauczycielom bibliotekarzom została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat biblioteki szkolnej II LO. W prezentacja pokazano główne działania biblioteki szkolnej związane z edukacją czytelniczą i medialną, różne formy pracy z czytelnikiem, jak  konkursy czytelnicze, literackie, recytatorskie, fotograficzne, debaty, wystawy tematyczne, dyskusyjny klub książki, a także zaakcentowano współpracę z innymi bibliotekami i placówkami kultury w mieście.
 Ważnym punktem działalności biblioteki szkolnej są także jej działania wpisujące się w edukację regionalną i patriotyczną, a zwłaszcza promowanie historii naszej szkoły. Stad też po krótkiej przerwie kawowej i zwiedzeniu biblioteki, nasi uczniowie zaprezentowali zaproszonym gościom krótką inscenizację poświęconą Dyrektor Wandzie Madler i innym więźniarkom niemieckiego obozu w Ravensbruck pt. "Ravensbruck... zachować w pamięci".
 Uczniowie przedstawili postać pani Dyrektor Wandy Madlerowej w okresie pełnienia przez nią funkcji dyrektora w naszej szkole w latach 1929-1939. Następnie czytali wspomnienia i świadectwa - relacje współwięźniarek z obozu w Ravensbruck o pani Dyrektor Wandzie Madlerowej. Oprócz wspomnień, recytowano także poezję obozową, szczególnie wzruszająca była prezentacja wiersza "Niepokój" Grażyny Chrostowskiej, który autorka napisała w dniu swojej śmierci (rozstrzelana w Ravensbruck w dniu 18 kwietnia 1942 r.).
 Zaproszeni nauczyciele bibliotekarze byli bardzo wzruszeni, dziękowali uczniom i organizatorom spotkania za możliwość poznania tej ważnej i jakże dramatycznej części historii naszej szkoły. Była to okazja do promocji Platerki, wpisująca się w obchody 100-lecia szkoły.
 

Aktualności z Biblioteki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Wczytaj więcej load all

Wydarzenia w Bibliotece

 • 2015/2016 +

    Ekspozycje tematyczne: Malarz ogrodów - Bazyli Albiczuk Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteka Narodowa Najstarsze wydawnictwa w księgozbiorze szkolnym Książki pięknie wydane Więcej...
 • 2014/2015 +

  Ekspozycje tematyczne: Pamięć Powstania'44 - 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego Polskie Państwo Podziemne - 75 rocznica Męczennik prawdy - ks. Jerzy Popiełuszko Dwudziestolecie Więcej...
 • 2013/2014 +

  Ekspozycje tematyczne: Odkryj Podlasie – w grafice Romana Pieńkowskiego 17 września 1939 – „Cios w plecy” Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Narodowa Cyprian  Więcej...
 • 1