Kolekcja XIX – wiecznych druków

        W zbiorach biblioteki szkolnej zachował się zespół cennych książek wydanych   w latach 1805 - 1939 w oficynach wydawniczych Warszawy, 
Lwowa, Wrocławia, Wilna, Krakowa a nawet Lipska i Paryża. Do kolekcji tej należy ponad 500 egzemplarzy książek, są to najstarsze i najcenniejsze druki zarejestrowane w bibliotece. Stanowią one unikalny już teraz księgozbiór XIX-wiecznej literatury polskiej i obcej, pozostałość zbiorów biblioteki szkolnej z okresu międzywojennego, rozproszonej w czasie II wojny światowej.
    Najstarsza książką jest dzieło literackie zatytułowane: „Juliana Niemcewicza,  pism różnych wierszem i prozą” , wydane w Warszawie w Drukarni N  646. przy Nowolipiu w 1805 roku. Następną pozycją w porządku chronologicznym wydania są Pisma rozmaite Franciszka Xawerego Dmochowskiego, wydane w Warszawie przez N. Glücksberga (księgarza i typografa Królewskiego Uniwersytetu) w roku 1826 oraz piękna edycja Dzieł Franciszka Dyonizego Kniaźnina (7 tomów), wydana w latach 1828-1829 w Warszawie nakładem i drukiem wydawcy (F. S. Dmochowskiego).
   
 Z roku 1829 jest także 10-tomowa edycja Dzieł Ignacego Krasickiego wydana w Warszawie przez N.Glücksberga i z 1830 roku 4-tomowa edycja Żywotów Sławnych Polaków, wydana w Radomiu. Z drugiej połowy XIX wieku pochodzą  dzieła klasyków polskich: Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Zygmunta Krasińskiego, 
Seweryna Goszczyńskiego, Henryka Sienkiewicza, Fryderyka hr. Skarbka, Zygmunta Kaczkowskiego, Wacława Sieroszewskiego oraz pamiętniki sławnych ludzi (np.Pamiętniki Anny hrabiny Potockiej).
    Z wydawnictw encyklopedycznych XIX wieku posiadamy w zbiorach  Encyklopedię Powszechną Samuela Orgelbranda T.1-12 wydaną nakładem S. Orgelbranda Synów  w Warszawie w 1883 roku . Wydanie w 6 woluminach, w każdym 2 tomy, opatrzone oczywiście carską cenzurą.
    Ciekawą część kolekcji tworzą wydawnictwa obcojęzyczne. Najliczniej zachowała s
ię literatura francuskojęzyczna (ok.140 egz, w tym głównie klasyka francuska : Racine, Moliere,  La Fontaine, Hugo, Balzac, Sand, Rousseau, Rostand, Voltaire etc), wydana w Paryżu w pierwszej połowie XX wieku. Także z tego okresu pochodzą wydawnictwa angielskojęzyczne (24 egz.), niemieckojęzyczne(ok.20 egz.) i klasyczna literatura łacińska   (15 egz.), służące do nauki języków obcych w dawnym Gimnazjum w okresie międzywojennym oraz bogaty dział pedagogiki i psychologii pierwszej połowy XX wieku.   
    Niektóre egzemplarze posiadają notki proweniencyjne, autografy, dedykacje, stare przedwojenne pieczątki biblioteki Gimnazjum Żeńskiego im. E. Plater oraz ekslibrisy byłych właścicieli.

Aktualności z Biblioteki

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Wczytaj więcej load all

Wydarzenia w Bibliotece

 • 2015/2016 +

    Ekspozycje tematyczne: Malarz ogrodów - Bazyli Albiczuk Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteka Narodowa Najstarsze wydawnictwa w księgozbiorze szkolnym Książki pięknie wydane Więcej...
 • 2014/2015 +

  Ekspozycje tematyczne: Pamięć Powstania'44 - 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego Polskie Państwo Podziemne - 75 rocznica Męczennik prawdy - ks. Jerzy Popiełuszko Dwudziestolecie Więcej...
 • 2013/2014 +

  Ekspozycje tematyczne: Odkryj Podlasie – w grafice Romana Pieńkowskiego 17 września 1939 – „Cios w plecy” Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Narodowa Cyprian  Więcej...
 • 1