Janina Niedźwiecka
1919-1928

Wanda Madlerowa
1929-1939

Anna Walewska
1944-1950

Bronisław Krzysik
1950-1954

Władysław Bownik
1954-1971

Romuald Jarocki
1971-1986

Cecylia Mierzwińska
1986-1987

Zenon Borysewicz
1987-1998

Ryszard Gałązka
1998-2009