ZMIANY PLANU


od września 2019 r. zmiany planu lekcji tylko w e-dzienniku