Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w formie papierowej oraz 2 zdjęcia, włożone do papierowej niepodpisanej koperty, prosimy wrzucić do skrzynki podawczej przy wejściu do szkoły.

 

Kalendarz postępowania rekrutacyjnego

do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater

w roku szk. 2020/2021

 

 1. Rejestracja kandydatów, wybór preferencji i składanie podań (+ 2 zdjęcia) przez kandydatów w szkole pierwszego wyboru

 

15.06.2020r.  – 10.07.2020r. godz. 15:00

 

 1. Dostarczenie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej do szkoły pierwszego wyboru (dotyczy absolwentów, których szkoła podstawowa nie przystąpiło do naboru elektronicznego)

 

26.06. – 10.07.2020r. godz. 15:00

 

 1. Dostarczenie kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru (dotyczy absolwentów, których szkoła podstawowa nie przystąpiło do naboru elektronicznego)

 

31.07. – 04.08.2020r. godz. 15:00

 

 1. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

12.08.2020r.

 

 1. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

od 13.08.2020r. od 8:00 do 18.08.2020r. godz. 1500

 

 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list przyjętych

 

19.08.2020r. do godz. 1400

 

 1. Osoby przyjęte do szkoły składają karty zdrowia w pierwszym tygodniu
  września 2020r. do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

 

 

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
Wczytaj więcej load all