Informujemy, iż jest możliwość korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy naszej szkole.

Z boiska mogą korzystać grupy max. 6-cio osobowe z wyznaczoną osobą pełnoletnią odpowiedzialną za grupę, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Ze względów organizacyjnych chęć skorzystania z boiska należy zgłosić telefonicznie 2 dni wcześniej pod nr tel. (83) 341-64-94.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Wczytaj więcej load all