29 października 2019 r. w związku z jubileuszem 100-lecia naszej szkoły oraz 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej wspominaliśmy wybitną i wieloletnią dyrektorkę szkoły Wandę Madler, więźniarkę Zamku Lubelskiego i KL Ravensbrück.  Gościem specjalnym spotkania była pani Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie. Muzeum- jak podkreśliła pani Oratowska jest miejscem pielęgnowania pamięci i przekazywania jej młodemu pokoleniu. W dzisiejszych czasach  często  skupiamy się wyłącznie na sobie i na swoich potrzebach. Tymczasem poza mną jest jeszcze drugi człowiek  i ojczyzna.  Doskonale te priorytety rozumiało pokolenie II wojny światowej, które miało odwagę walczyć przeciwko okupantowi. Ofiara i poświęcenie zobowiązuje nas do dbałości o historię , o pamięć o tym co się wydarzyło. Taką niezłomną postawą wykazała się pani Wanda Madler – dyrektorka szkoły w latach 1929-1939 i to o niej szczególnie mamy  pamiętać.

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Wczytaj więcej load all