Od 18 do 20 września 2019 roku w Lublinie obradował jubileuszowy XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, który zgromadził ponad 900 uczestników z Polski i zagranicy. W pierwszym dniu Zjazdu  udział  wzięli także Nasi uczniowie z klas 2b,2 f i 3b. 

Hasłem wiodącym tegorocznego Zjazdu była "Wielka zmiana - historia wobec wyzwań". Do najważniejszych zagadnień, poruszanych podczas tematycznych paneli, należały m.in.Unia Lubelska z okazji jej 450`lecia, polityka pamięci, edukacja historyczna, działalność archiwów, muzeów historycznych i najnowsze tendencje w historiografii. Uczestnicy dyskutowali również o historii Polski widzianej z perspektywy kobiet, ich wpływu na historię, o dydaktyce, o procesach transformacji ustrojowej w Europie Środkowo - Wschodniej.

W pierwszym dniu obrad uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda, który objął Zjazd patronatem narodowym. Podczas inauguracji głos zabrał również Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego. W obradach uczestniczył Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej. W panelu otwarcia, dotyczącym dziedzictwa Unii Lubelskiej dyskutowali znawcy epoki - Norman Davies, Hubert Łaszkiewicz, Jurate Kiaupiene, Hienadź Sahanowicz, Jarosław Hrycak, Robert Frost i Daniel Beauvois. T

Merytorycznym spotkaniom towarzyszyły liczne wydarzenia okolicznościowe:  debaty, wernisaże, targi książki, wydawnictw i prasy, gra przestrzenna „Dekada” oraz pokazy multimedialne. Naukowy wyjazd do Lublina podczas którego stawiano trudne pytania i ścierały się odmienne poglądy, odbył się pod opieką nauczycieli historii II LO: Piotra Buksińskiego, Andrzeja Czerko oraz Magdaleny Mackiewicz. 

Niezależnie od dominującej w popularnym odbiorze e-historii z jej uproszeniami, w obiegu naukowym nadal obowiązują słowa Jana Pawła II uwiecznione nad wejściem do Kościoła Akademickiego KUL: „Uniwersytecie służ prawdzie. Jeśli służysz prawdzie służysz wolności, wyzwoleniu człowieka i narodu”.

PART1569594481470PART1569594384684PART1568817985355PART1569594443144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Wczytaj więcej load all