Z głębokim smutkiem zawiadamiamy społeczność szkoły o śmierci Pani Profesor Ireny Kuźmickiej,  emerytowanej nauczycielki biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater. Pani Profesor zmarła 21 sierpnia 2019 roku w Białej Podlaskiej. Pożegnaliśmy Ją, uczestnicząc we mszy pogrzebowej w Kościele św. Anny 24 sierpnia 2019 roku.
Requiescat in pace!
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Wczytaj więcej load all