Przyszli uczniowie zakwalifikowani do klas pierwszych naszego liceum proszeni są o dostarczanie w dniach 04,05,08 lipca 2019r. następujących dokumentów w celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
  2. Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego
  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (obowiązkowo)
  4. Karta zdrowia
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Wczytaj więcej load all