Drodzy Czytelnicy - Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele II LO im. Emilii Plater, z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację na "zakup książek niebędących podręcznikami, w szczególności nowości wydawniczych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 3 i pozostających w sferze zainteresowania uczniów oraz służących realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 Zgodnie z zapisami programu przed dokonaniem zakupu książek szkoła powinna:

 - zasięgnąć opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w tym zakresie,

- zakupione książki powinny być zgodne z zainteresowaniami uczniów i służyć realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

W ramach tego zadania szkoła zobowiązana jest do zorganizowania:

- co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,

- co najmniej jednego spotkania z rodzicami uwzględniającego tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży,

- zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział z wykorzystaniem zakupionych książek,

- dostosowania organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii i wakacji.

W związku z tym prosimy o:

- zgłaszanie własnych propozycji zakupu nowości wydawniczych, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki II LO poprzez pozostawienie propozycji w bibliotece szkolnej lub poprzez e-mail: biblioteka.platerka@poczta.fm

- propozycje zakupów prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r., co jest związane z kalendarzem projektu.

 

 Dziękujemy