Dnia 13 marca w naszej szkole, odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - etap szkolny - "Poczuj radość Ewangelii". Tegorocznym zakresem objęte były dwie księgi: Księga Wyjścia i List do Rzymian.  W etapie szkolnym uczestniczyło 131 uczniów "Platerki". Cieszy to, że Pismo Święte jest przez naszą młodzież czytane i lubiane. Do etapu wojewódzkiego przejdzie trzech najlepszych uczniów. 

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Wczytaj więcej load all