Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są od 27.08.2018 r.: - w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP - w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00 p. nr 6. Terminy składania wniosków: dla uczniów szkół do 15 września 2018 r., Więcej informacji pod linkiem http://www.mops-bialapodlaska.pl/?id=artykuly&ktory=298
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Wczytaj więcej load all