• Obchody miejskie 100-lecia Niepodległości
  • 100-lecie Niepodległości
  • IX Zjazd Absolwentów
  • Salon maturzystów 2018
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Finał siatkówki chłopców
  • Pierwszy Dzień Wiosny 2018
  • Częstochowa 2018
  • Absolwenci na sportowo
  • Spotkanie integracyjne klas I

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są od 27.08.2018 r.: - w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP - w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00 p. nr 6. Terminy składania wniosków: dla uczniów szkół do 15 września 2018 r., Więcej informacji pod linkiem http://www.mops-bialapodlaska.pl/?id=artykuly&ktory=298
Wczytaj więcej load all