• IX Zjazd Absolwentów
 • Salon maturzystów 2018
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Finał siatkówki chłopców
 • Pierwszy Dzień Wiosny 2018
 • Częstochowa 2018
 • Absolwenci na sportowo
 • Spotkanie integracyjne klas I

Na ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłatę wójt będzie miał dwa miesiące. Od 1 lipca do urzędów gmin będą trafiać pierwsze wnioski.

Zgodnie z rządowym programem rodzice będą raz w roku otrzymywać na uczące się dziecko 300 zł wyprawki. W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji tego programu; przepisy obowiązują od 1 czerwca.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia (dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia). 

Wsparcie finansowe przysługuje niezależnie od dochodu; trzeba jednak o nie wystąpić. Wniosek może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). 

„Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+” – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ostateczny termin to 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona konieczna jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Z danych MRPiPS wynika, że wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Treść rozporządzenia - TUTAJ.

Dobry-Startplakat-page-001-1Dobry-Startulotka-page-002Dobry-Startulotka-page-001

 

 

 

 

 

 

 • Platerka w przedszkolu Bł. Honorata Koźmińskiego

  Platerka w przedszkolu Bł. Honorata Koźmińskiego

  Dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom Niepublicznego Przedszkola im. Bł. Honorata Koźmińskiego za możliwość włączenia się w wychowanie patriotyczne wśród najmłodszych. Dziękujemy za miłe słowa pod adresem Naszego nauczyciela - Pana Andrzeja Czerko- który mógł się spotkać z przedszkolakami, w dniu 15 października

  Więcej...
 • Porządkowanie pomnika 34 Pułku Piechoty

  Porządkowanie pomnika 34 Pułku Piechoty

  18 października uczniowie  klasy 1 b wraz z wychowawcą Panem Andrzejem Czerko oraz opiekunem Panią Magdaleną Mackiewicz wzięli udział w porządkowaniu terenu wokół  pomnika 34 Pułku Piechoty. Obelisk  w Kobylanach upamiętnia żołnierzy poległych tutaj  w   lutym 1919 r. po bitwie

  Więcej...
 • 50 Olimpiada Języka Rosyjskiego

  50 Olimpiada Języka Rosyjskiego

  Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w 50 Olimpiadzie Języka Rosyjskiego. Zawody I stopnia odbędą się w naszej szkole 30 listopada 2018 roku (piątek). Zgłoszenia udziału w olimpiadzie przyjmują nauczyciele języka rosyjskiego do 26 października 2018 roku.

  Więcej...
 • Dni języka rosyjskiego

  «Не зная иностранных языков, ты никогда не поймёшь молчания иностранца.» (Станислав Ежи Лец) W ramach obchodów Dnia Języków Obcych odbyły się z języka rosyjskiego lekcje przybliżające uczniom Rosję i jej kulturę. Młodzież miała możliwość obejrzenia prezentacji o Rosji, Moskwie, kulturze

  Więcej...
 • Wyjście do CIiPKZ

  Wyjście do CIiPKZ

  Uczniowie klasy 2D uczestniczyli w IX Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Zajęcia odbyły się 18 października w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Uczniowie mogli posłuchać o informatycznych kierunkach na PSW im.Jana Pawła II, o których opowiadał nam jeden ze studentów i

  Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39