• Obchody miejskie 100-lecia Niepodległości
  • 100-lecie Niepodległości
  • IX Zjazd Absolwentów
  • Salon maturzystów 2018
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Finał siatkówki chłopców
  • Pierwszy Dzień Wiosny 2018
  • Częstochowa 2018
  • Absolwenci na sportowo
  • Spotkanie integracyjne klas I

7 marca br. miało miejsce ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu Strażniczki Niepodległej. Rola kobiet w odzyskaniu i utrzymaniu suwerenności w XX wieku.

Konkurs dla uczniów szkół średnich zorganizował Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z Studenckim Kołem Naukowym  Historyków i Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UPH

 
W konkursie wzięła udział nasza uczennica klasy 1 e Julia Juchimiuk, która otrzymała wyróżnienie  oraz nagrodę specjalną 
Studenckiego Koła Historyków im. Gen. Władysława Andersa. 
Gratulujemy i zapraszamy uczniów do udziału w konkursach historycznych (więcej informacji u nauczycieli oraz na tablicy  ogłoszeń)
21
 
 
 
 
 
 
 
Wczytaj więcej load all