1 września 1916 roku otwarto Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum, któremu nadano imię Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Z początkiem roku szkolnego 1919/1920 upaństwowiono gimnazjum a dla dziewcząt z klas młodszych utworzono odrębną szkołę, której nadano nazwę: Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater. W pierwszym etapie tworzenia utworzono trzy klasy programowe i klasę wstępną.

Początkowo gimnazjum żeńskie korzystało z sal lekcyjnych gimnazjum męskiego.  Wprawdzie kuria biskupia w Siedlcach przekazała budynek klasztorny na potrzeby szkoły, ale był on zajęty przez wojsko, a ponadto wymagał dość gruntownego remontu.


 

Po licznych staraniach 1 listopada 1919r uczennice zaczęły korzystać z własnego budynku.

W klasie wstępnej i trzech klasach programowych w roku szkolnym 1919/1920 uczyło się łącznie 142 uczennice. W pierwszym roku nauki praca nauczycieli zmierzała przede wszystkim do wyrównania braków, które staranno się uzupełnić możliwie szybko.
W roku 1920/1921 wojna polsko-radziecka na krótko zdezorganizowała pracę szkoły. Biała Podlaska  została zajęta przez wojska radzieckie, które w wyniku kontrofensywy wojsk polskich wycofały się z miasta w końcu sierpnia 1920r. W dniu 20 września 1920r .Gimnazjum wznowiło swoją pracę. Szkoła posiadała już  cztery klasy programowe i klasę wstępną. 


W następnych latach szkolnych wzrastał systematycznie stopień organizacyjny gimnazjum. W każdym roku przybywał kolejny oddział, aż do roku 1924/1925 kiedy to szkoła uzyskała pełny stan organizacyjny- w tym bowiem roku gimnazjum posiadało już wszystkie oddziały klas od I do VIII.

W roku szkolnym 1924/1925 w gimnazjum żeńskim odbyła się pierwsza w historii matura, do której przystąpiło 9 abiturientek.

Od roku szkolnego 1937/1938 po reformie szkolnictwa szkoła nosiła nazwę: II Państwowe Liceum i Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej. Naukę prowadzono w czterech klasach gimnazjum i dwóch klasach liceum. W latach drugiej wojny światowej i niemieckiej okupacji szkoła została zamknięta, a nauka w szkole średniej  została zabroniona. Nauka jednak była kontynuowana  na tak zwanych „tajnych kompletach” do końca 1944 roku.

W roku szkolnym 1967/1968 nastąpiła reorganizacja  szkolnictwa, Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater ze szkoły żeńskiej przekształciło się w  szkołę koedukacyjną.

W tamtym okresie przy systematycznym rozwoju szkoła borykała się z trudnościami lokalowymi. Budynek klasztorny Reformatów już nie odpowiadał wymaganiom dydaktyczno-wychowawczym. Wyjściem z tej sytuacji było oddanie w 1980 roku nowego pawilonu znajdującego się na terenie klasztornym. W 1991 rozpoczęto także budowę dwóch następnych pawilonów tj. A i B z gazową kotłownią centralnego ogrzewania. W 1992 roku oddano do użytku pawilon A  a w 1994 roku pawilon B.

Od roku 1994/1995 szkoła ma własną siedzibę w trzech nowoczesnych pawilonach.

(Informacje zaczerpnięte„ŻEŃSKIE SZKOLNICTWO ŚREDNIE w Białej Podlaskiej”
Jerzy Flisiński)