• IX Zjazd Absolwentów
  • Salon maturzystów 2018
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Finał siatkówki chłopców
  • Pierwszy Dzień Wiosny 2018
  • Częstochowa 2018
  • Absolwenci na sportowo
  • Spotkanie integracyjne klas I

Absolwencie!

W związku z nadchodzącym 100-leciem LO im. Emilii Plater oraz IX Zjazdem Absolwentów i Wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego i II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater prosimy o wysyłanie swoich zdjęć z czasów szkolnych na e-mail: ixzjazdabsolwentow@gmail.com. Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska, klasy, roku oraz miejsca/wydarzenia, które przedstawia zdjęcie w nazwie zdjęcia lub tytule maila.